Historiskt betalas ingen skatt på biogas som används som motorbränsle i Sverige. Denna skattebefrielse räknas som ett statsstöd, som måste beviljas av EU. Senast i juni 2020 beslutade EU, efter en förenklad utvärderingsprocess, om att ge Sverige möjlighet att förlänga skattebefrielsen fram till år 2030. Beslutet att bevilja Sverige möjligheten att ge skattebefrielse har överklagats av en tysk aktör. Nyligen gav EU-tribunalen den tyska aktören rätt i att en mer omfattande process borde ha använts av EU innan beslut fattades. Då ingen part har överklagat EU-tribunalens dom har den nu vunnit laga kraft och skatteverket anger att de inte längre kan godkänna skattebefrielse. Från och med 8 mars inkluderar därför våra priser på station skatt. Det innebär en höjning med 4,74 kr/kg.