Anläggningen är dimensionerad i etapp 1 för 90 000 ton substrat/år bestående av flytgödsel från nöt och svin, fastgödsel från kyckling/höns, samt matavfall från 5 av Kretslopp Sydosts 8 medlemskommuner; Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås.

Fordonsgasproduktionen är beräknad till 2-3 miljoner m³/år. Om anläggningen kompletteras med ytterligare en rötkammare kan övrig utrustning behandla 4 miljoner m³/år

Fordonsgasen säljs dels i egen mack samt via flakning som hanteras av Eon.

Processuppbyggnaden är mottagningstank, sönderdelning, buffertank för 4 dygns produktion, hygienisering 70°C i 1 timma, rötkammare på 6000m³ för termofil drift, biogödselbuffertank för 4 dygns produktion.

Uppvärmning sker med egen flispanneanläggning dimensionerad för 0,8 MW.

Uppgraderingen är av typ kemisk absorption.

Se under respektive underrubrik för mer information.