Strax intill anläggningen har More Biogas en egen publik tankstation. Närheten till gasproduktionen medför säker gastillgång och tankstationen ligger bra till alldeles vi avfarten mot Läckeby, väg 125. Tankstationen öppnade i april 2014.

Pris: 27,84 kr/kg

Utöver vanliga betalkort går det numera utmärkt att betala med bensinkort från Din-X. 

Adress

Mosekrogsvägen 2
395 97 Läckeby

Koordinater

56.76111, 16.305682

Hitta hit >

Biogasens skattebefrielse upphör

Historiskt betalas ingen skatt på biogas som används som motorbränsle i Sverige. Denna skattebefrielse räknas som ett statsstöd, som måste beviljas av EU. Senast i juni 2020 beslutade EU, efter en förenklad utvärderingsprocess, om att ge Sverige möjlighet att förlänga skattebefrielsen fram till år 2030. Beslutet att bevilja Sverige möjligheten att ge skattebefrielse har överklagats av en tysk aktör. Nyligen gav EU-tribunalen den tyska aktören rätt i att en mer omfattande process borde ha använts av EU innan beslut fattades. Då ingen part har överklagat EU-tribunalens dom har den nu vunnit laga kraft och skatteverket anger att de inte längre kan godkänna skattebefrielse. Från och med 8 mars inkluderar därför våra priser på station skatt. Det innebär en höjning med 4,74 kr/kg.

Jämförpris mellan biogas och bensin

Du betalar för gasen i kg men eftersom energiinnehållet i 1 kg gas motsvarar 1,5 liter bensin blir det du betalar för gasen mycket lägre.

Gaspris Bensinpris
kr/kg kr/liter
32,00 21,33
31,50 21,00
31,00 20,67
30,50 20,33
30,00 20,00
29,50 19,67
29,00 19,33
28,50 19,00
28,00 18,67
27,84 18,56
27,50 18,33
27,00 18,00
26,50 17,67
26,00 17,33
25,50 17,00
25,00 16,67
24,50 16,33
24,00 16,00