Från bufferttanken pumpas substratblandningen in via värmeväxlare där materialet värms upp till 53°C och hygienisering i 10 timmar. Rötningen sker termofilt vid ca 55°C i två rötkammare, varav en rymmer 8000 m³ och en rymmer 2000 m³. Uppehållstiden i rötkammaren är ca 28 dagar. Rågasproduktion beräknas till 500-600 Nm³ per timme med en metanhalt på 65%. Från rötkamrarna pumpas material till rötrestlager på 1500 m³ där också restgas samlas in.

All värme som åtgår i olika processer produceras i en panncentral på området. Pannan har en effekt på 0,8 MW och eldas med flis samt en gaspanna på 0,6 MW.