Från bufferttanken pumpas substratblandningen in till hygienisering där materialet värms upp till 70°C i en timme innan det går vidare till rötning. Rötningen sker termofilt vid 55°C i en rötkammare som rymmer 6 000 m³. Uppehållstiden i rötkammaren är ca 25 dagar.  Rågasproduktion beräknas till 3-400 Nm³ per timme med en metanhalt på 65%. Från rötkammaren pumpas material till rötrestlager på 1500 m³ där också restgas samlas in.

All värme som åtgår i olika processer produceras i en panncentral på området. Pannan har en effekt på 1 MW och eldas med flis.