Rågasen innehåller ungefär en tredjedel koldioxid som behöver renas bort för att gasen skall kunna användas som fordonsbränsle. Reningen sker i gasuppgraderingen som också finns på anläggningen.  Vi använder oss av CApure teknologi som ger en rengas med mycket hög metanhalt, mer än 99% och det s.k. metanslippet är mycket lågt, 0,1%. Härifrån leds gasen till komprimering och vidare ut till gaslagret och lokal placerad gasmack.